W tym możemy Ci pomóc

Oferujemy rozruch oraz prowadzenie eksploatacji obiektów energetycznych, jak również przygotowanie obiektów do w/w prac pod względem nadzoru oraz przygotowana niezbędnej dokumentacji. Wszystkie nasze działania gwarantuje profesjonalna, doświadczoną kadra specjalistów. Cechuje nas dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przestrzeganie aktualnego stanu prawnego i regulacji dotyczących obiektów energetycznych.

Rozruch i Eksploatacja

Zajmujemy się opracowywaniem procedur prowadzenia rozruchu i dokumentacji rozruchowej w energetyce zawodowej, koordynacją prac wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w czasie ostatniej fazy prac budowlano-montażowych i w czasie trwania rozruchu, a także opracowaniem harmonogramów i programów prac uruchomieniowo-rozruchowych. W końcowej fazie procesu inwestycyjnego przeprowadzimy dla Was ruch regulacyjny i optymalizacje pracy instalacji.

Odbiór Po Montażowy Urządzeń

Po zakończeniu procesu montażu urządzeń naszym zadaniem jest przegląd i przygotowanie urządzeń do uruchomienia, próby techniczne urządzeń i instalacji, sprawdzanie sygnalizacji i blokad technologicznych, przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich urządzeń i układów technologicznych. Pomontażowe oczyszczanie układów i instalacji (płukanie, chemiczne oczyszczanie, dmuchanie)

Dokumentacja Techniczna

Zajmujemy się opracowywaniem niezbędnej dokumentacji do prowadzenia budowy obiektów energetycznych, analizą, kompletowaniem i kontrolą spływu dokumentacji. Oferujemy konsultacje techniczne w zakresie przygotowania dokumentacji rozruchowej oraz eksploatacyjnej

Kompletacja Dostaw

Z przyjemnością pomożemy w nadzorowaniu i koordynacji robót budowlano-montażowych w branży energetycznej i konstrukcyjno – budowlanej oraz koordynacji dostaw, a także prowadzeniu gospodarki materiałowo-magazynowej

Przekazanie Obiektu Inwestorowi

Jesteśmy gotowi aby wspomóc inwestora w trudnym etapie przekazania obiektu do eksploatacji w szkoleniu personelu oraz zweryfikowaniu niezbędnej dokumentacji.

Serwis Urządzeń AKPiA

Zajmujemy się wspomaganiem utrzymania ruchu w zakresie układów pomiarowych, automatyki elektroenergetycznej i procesowej między innymi doraźny serwis, przeglądy, korektę nastaw układów blokad i zabezpieczeń, kalibrację aparatury pomiarowej, próby funkcjonalne

Zadzwoń do Nas