Szkolenia2019-07-19T14:25:16+02:00
Szkolenie na uprawnienia energetyczne przeznaczone jest dla osób zatrudnianych na stanowisku eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.
Zakres szkoleń obejmuje wiedzę teoretyczną, jak i również praktyczną, która zapewni bezpieczeństwo i fachowość pracowników na terenach obiektów i instalacji energetycznych.
Grupa 1 –  Szkolenia Elektroenergetyczne
Grupa 2 – Szkolenia Cieplne
Grupa 2– Szkolenia Gazowe

KALENDARZ SZKOLEŃ

Lipiec 2019